HjemVårt FartøyLedige stillingerNyheterKontakt
15
November
2022

Prate-Smile-Løfte: Hjerneuken

21-27 november gjennomføres LHL Hjerneslag sin kampanjeuke for fokus på hjerneslag

Hjerneslag er en av våre mestalvorlige folkesykdommer, og er en av de hyppigste årsakene tildød og funksjonshemming.  Tidlig behandling vil bidra til atsjansene for et heldig utfall er til stede, men mange vil likevel måtte levemed følgetilstander.

Gjennomsnittsalderen blant de somfår hjerneslag er over 70 år, men det er flere unge iskole- og yrkesaktiv alder som får hjerneslag.

Vet vi hva vi skal se etter vil mulighetene for behandling i tide øke betraktelig!

Har du spørsmål om denne artikkelen? Ta kontakt med oss.

Bjørn Inge Furuli
Operasjonssjef/Utpekt Person

Andre nyheter

4
November
2021
Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i Nye Giske Havfiske
Åpenhetsloven stiller krav om at rederiet skal offentliggjøre en redegjørelse for hvordan rederiet har arbeidet med aktsomhetsvurderinger.
Atlantic Viking var først ute med gjennomføring av kursing og øving på ammoniakklekkasje
ASK E-learning har i samarbeid med "Sikkerhetsforum for fiskebåter med ISM krav" utviklet et kurs og en beredskapsøvelse med fokus på ammoniakklekkasje
4
November
2021
Storkveite om bord
Karene feirer ei skikkelig storkveite
4
November
2021
Nye Giske Havfiske sin holdning til åpenhetsloven
Nye Giske Havfiske er underlagt kravene i åpenhetsloven, noe som medfører at vi må forsikre oss så godt som mulig om at vår leverandørkjede overholder menneskerettighetene og sørger for anstendige arbeidsforhold for sine ansatte
4
November
2021
Informasjonskrav i henhold til åpenhetsloven
Åpenhetsloven krever at rederiet skal kunne ta imot krav om innsyn i vår praksis.
4
November
2021
ISM Godkjenning for 5 nye år
Den 2.februar fikk Atlantic Viking ISM godkjennelse for 5 nye år
4
November
2021
Bjørn Inge Furuli ansatt fra 1.november 2020
Bjørn Inge Furuli ansatt som Operasjonssjef og Utpekt Person i Nye Giske Havfiske fra 1.november 2020
Turskifte og verkstedopphold
Turskifte og verkstedopphold