HjemVårt FartøyLedige stillingerNyheterKontakt
21
June
2022

Informasjonskrav i henhold til åpenhetsloven

Åpenhetsloven krever at rederiet skal kunne ta imot krav om innsyn i vår praksis.

Den 1.juli 2022 trer Åpenhetsloven i kraft. Loven tar kort fortalt for seg menneskerettighetene, og det nye her er at selskapene må dokumentere hvordan man arbeider med å hindre brudd på menneskerettighetene både internt og hos sine leverandører.

Dette betyr i praksis at Nye Giske Havfiske har utnevnt operasjonssjef og utpekt person, Bjørn Inge Furuli, som mottaker av krav om innsyn.

Kontaktdetaljer: bif@giskehavfiske.no / mobil 41404192

Ved mottatt krav om innsyn vil han opprette et avvik, med frist på 21 dager, og informasjon om nøyaktig hva det bes om innsyn i. Rederiet vil på denne måten søke å besvare alle relevante krav om innsyn innen fristen på 3 uker.

Har du spørsmål om denne artikkelen? Ta kontakt med oss.

Bjørn Inge Furuli
Operasjonssjef/Utpekt Person

Andre nyheter

4
November
2021
Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i Nye Giske Havfiske 2023
Åpenhetsloven stiller krav om at rederiet skal offentliggjøre en redegjørelse for hvordan rederiet har arbeidet med aktsomhetsvurderinger.
4
November
2021
Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i Nye Giske Havfiske
Åpenhetsloven stiller krav om at rederiet skal offentliggjøre en redegjørelse for hvordan rederiet har arbeidet med aktsomhetsvurderinger.
Atlantic Viking var først ute med gjennomføring av kursing og øving på ammoniakklekkasje
ASK E-learning har i samarbeid med "Sikkerhetsforum for fiskebåter med ISM krav" utviklet et kurs og en beredskapsøvelse med fokus på ammoniakklekkasje
4
November
2021
Storkveite om bord
Karene feirer ei skikkelig storkveite
4
November
2021
Prate-Smile-Løfte: Hjerneuken
21-27 november gjennomføres LHL Hjerneslag sin kampanjeuke for fokus på hjerneslag
4
November
2021
Nye Giske Havfiske sin holdning til åpenhetsloven
Nye Giske Havfiske er underlagt kravene i åpenhetsloven, noe som medfører at vi må forsikre oss så godt som mulig om at vår leverandørkjede overholder menneskerettighetene og sørger for anstendige arbeidsforhold for sine ansatte
4
November
2021
ISM Godkjenning for 5 nye år
Den 2.februar fikk Atlantic Viking ISM godkjennelse for 5 nye år
4
November
2021
Bjørn Inge Furuli ansatt fra 1.november 2020
Bjørn Inge Furuli ansatt som Operasjonssjef og Utpekt Person i Nye Giske Havfiske fra 1.november 2020
Turskifte og verkstedopphold
Turskifte og verkstedopphold