HjemVårt FartøyLedige stillingerNyheterKontakt
3
November
2022

Nye Giske Havfiske sin holdning til åpenhetsloven

Nye Giske Havfiske er underlagt kravene i åpenhetsloven, noe som medfører at vi må forsikre oss så godt som mulig om at vår leverandørkjede overholder menneskerettighetene og sørger for anstendige arbeidsforhold for sine ansatte

Dette gjør vi gjennom at vi selv risikovurderer våre leverandører basert på bransje, produksjonsland av deler/utstyr, om det er innleid arbeidskraft fra andre land mm.

Deretter vurderer vi omfanget av vår relasjon til leverandøren, både i kroner og hvor ofte vi samarbeider.

De leverandørene som både er viktige for oss i omfang, og som leverer utstyr eller tjenester som kan ugjøre en potensielt risiko, vil motta et egenerklæringsskjema fra oss. Vi forventer at dette skjemaet fylles ut etter beste skjønn, og at Nye Giske Havfiske gjøres oppmerksom på eventuelle utfordringer. Vi vil bruke disse egenerklæringsskjemaene til å vurdere hvorvidt det er behov for videre undersøkelser.

Menneskerettighetene og et anstendig arbeidsliv er viktig for Nye Giske Havfiske, og enda viktigere for de som opplever brudd på disse elementene. Selskapet forventer derfor at våre leverandører prioriterer å sikre at driften ikke bryter med disse prinsippene.

Nye Giske Havfiske vil derfor vurdere vårt samarbeide med leverandører som ikke gjør nok for å etterleve disse minimumskravene i sin drift.

Har du spørsmål om denne artikkelen? Ta kontakt med oss.

Bjørn Inge Furuli
Operasjonssjef/Utpekt Person

Andre nyheter

4
November
2021
Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i Nye Giske Havfiske 2023
Åpenhetsloven stiller krav om at rederiet skal offentliggjøre en redegjørelse for hvordan rederiet har arbeidet med aktsomhetsvurderinger.
4
November
2021
Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i Nye Giske Havfiske
Åpenhetsloven stiller krav om at rederiet skal offentliggjøre en redegjørelse for hvordan rederiet har arbeidet med aktsomhetsvurderinger.
Atlantic Viking var først ute med gjennomføring av kursing og øving på ammoniakklekkasje
ASK E-learning har i samarbeid med "Sikkerhetsforum for fiskebåter med ISM krav" utviklet et kurs og en beredskapsøvelse med fokus på ammoniakklekkasje
4
November
2021
Storkveite om bord
Karene feirer ei skikkelig storkveite
4
November
2021
Prate-Smile-Løfte: Hjerneuken
21-27 november gjennomføres LHL Hjerneslag sin kampanjeuke for fokus på hjerneslag
4
November
2021
Informasjonskrav i henhold til åpenhetsloven
Åpenhetsloven krever at rederiet skal kunne ta imot krav om innsyn i vår praksis.
4
November
2021
ISM Godkjenning for 5 nye år
Den 2.februar fikk Atlantic Viking ISM godkjennelse for 5 nye år
4
November
2021
Bjørn Inge Furuli ansatt fra 1.november 2020
Bjørn Inge Furuli ansatt som Operasjonssjef og Utpekt Person i Nye Giske Havfiske fra 1.november 2020
Turskifte og verkstedopphold
Turskifte og verkstedopphold