HjemVårt FartøyLedige stillingerNyheterKontakt
No items found.
Giske Havfiske,
Kvalitet og Ansvarlighet
siden 1993.

Giske Havfiske,
Kvalitet og Ansvarlighet
siden 1993.

Nye Giske Havfiske eier og driver tråleren FT Atlantic Viking, som fisker hovedsakelig i norske farvann. Mesteparten av aktiviteten for skipet er trålfiske etter hvitfisk, men også rekefiske i perioder.

Giske Havfiske AS

Nye GiskeHavfiske eier og driver fabrikktråleren FT Atlantic Viking, som fiskerhovedsakelig i norske farvann. Mesteparten av aktiviteten for skipet er trålfiskeetter hvitfisk, men også rekefiske i perioder.

Vår historie

Selskapet vart etablert som Giske Havfiske i 1993. Sidan den gong har selskapet drevet fiske med trål, både etter reker og kvitfisk.

Riston var heimehøyrande på Myklebust på Harøya. Den første Riston vart bygd i 1942. Det har tilsaman vore fem båtar med namnet Riston. Drifta var tråling og garn etter sild, øyepål og kvitfisk.
Småkvalfangst vart drifta i sommarhalvåret kvart år frå starten og til kvalfangsten tok slutt etter vedtak om totalfredning i 1987. Drifta vart leia av skipperane gjennom tre generasjonar, Kristoffer, Ragnar og Karl Otto Risbakk.

Rederiet gikk inn i 2006, då det gikk i lag med Giske Havfiske AS og kjøpte trålaren Sæviking av Herøy, som vart omdøpt til Atlantic Viking.

I 2013 vart det første nybygget levert til rederiet, som Atlantic Viking. Nye Giske Havfiske har lang erfaring med sikker og miljøvenleg operasjon av skip, òg i arktiske farvatn.

Selskapet driv for tida 1 trålar, MT Atlantic Viking.

MT Atlantic Viking

FT Atlantic Viking ble bygget ved Tersan i Tyrkia, og ble levert i september 2013. Skipet driver hovedsakelig tråling etter hvitfisk og reker, og har 21 personer på hvert skift i 1:1 rotasjon. Kvotefaktoren er 3,52.

Mer om fartøyet